сряда , октомври 27 2021
Извънредни новини

Мисия

Нашата мисия

Мисията на БК „БЕРОЕ” е насочена към постигане на високи резултати в сферата на спорта и образованието, както и на тяхното популяризиране в обществото.
Нашата мисия се фокусира върху три взаимосвързани общности:

Състезателите
Да осигури възможности и подкрепа за развитие както на спортния потенциал, така и на академичните амбиции на състезателите, на най- високо ниво, които да ги подготвят за живота, който им предстои.

Академичната общност
Като институция претендираща да носи съвременен дух и самоличност, допълвайки чрез спорта социалната страна на обществения живот на ученици, студенти, и младежката общност като цяло.

Към местната общественост
Да бъдем източник на гордост и развлечение, представяйки град Стара Загора с една успешна спортна програма.

Като организация, ние ценим:

Образованието

Нито една наша цел не надвишава необходимостта от успешното завършване на академичното образование. Нашата програма е посветена на това да бъде съвместима с образователните цели.

Спортсменството

Спортсменството е повик на честността, почтеността и толерантността. Участието в аматьорския и професионален спорт подсигурява на състезателите възможности за натрупване на опит, и развитие на качества като трудолюбие, лидерство, работа в екип, дисциплина, поставяне и преследване на цели, самоуважение и уважение към останалите.

Правилата и регулациите
Ние се придържаме в строга последователност към правилата и устава на БК „БЕРОЕ”, както и към общоприетите етични и морални норми наложени от практиката в спорта и обществения живот.

Стремеж към развитие
Нашите програми със своето ударение върху развитие на личните умения и постижения, на всички нива, предоставят възможност на занимаващите със спорт, не само да разберат положителните страни на това да се посветиш на по- голяма цел, но и да развият физически, колективни и интелектуални качества.

Равни възможности
Нито един участник няма да бъде възпрепятстван от участие, нито биха му били отказани каквито и да било привилегии в нашите програми въз основа на раса, национална идентичност, религия, пол, сексуална ориентация или физически увреждания.

Гражданство
Ние вярване , че същността на гражданството бива най-добре осъзната чрез спорта и спортните съревнования в които и да било вид спорт. Ние сме отдадени на това да учим нашите спортисти на съществени умения, с които да допринасят към заобикалящата ги общност, към нашата държава и към света като цяло.

Здраве и Безопасност
Здравето и безопасността на нашите спортисти са пряко свързани с успеха на нашата програма. Отделни специалисти ще следят от близо здравето и физическото развитие на нашите спортисти, предоставяйки правилни методи на тренировка и обучение, предотвратяване и лекуване на контузии както и редовен допинг контрол.

Програма/резултати | Класиране - НБЛ | Класиране - Балканска лига | Магазин

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com