понеделник , август 19 2019
Извънредни новини

ДАС наказа Берое с 3300лв. за хвърлени предмети на мача с Левски Лукойл

В проведено на 15-ти януари заседание Дисциплинарно-административния съвет на Националната баскетболна лига реши да накаже тимът на Берое с парична санкция в размер на 3300лв.. Поводът за тежката глоба станаха ексцесиите в края на последния домакински мач на тима срещу Левски Лукойл. От решенията на ДАС става ясно, че в доклада на дежурния представител на срещата е посочено, че на игрището са били хвърлени минимум 15 бутилки от страна на феновете. От тях 13 са посочени като празни, т.е. не представляващи заплаха за живота и здравето на участниците в срещата. За две от хвърлените бутилки обаче Дисциплинарно-административния съвет решава, че са с определено количество течност в тях и по същество представляват заплаха за живота и здравето на участниците в срещата, за което налага и по-тежка санкция. Под внимание членовете на органа взимат факта, че това е първо подобно провинение на клуба.

От тима на Берое две парични санкции са наложени на Любомир Минчев, а заради технически нарушения с глобата не се разминават и Николай Стоянов и Джеймс Уайт. Санкции са наложени и на играчи и треньори на Левски Лукойл.

Публикуваме пълния текст на решенията на Дисциплинарно-административния съвет:

На заседание, проведено на 15.01.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на дежурния представител на БФБ от среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г. Въз основа на него ДАС

РЕШИ:

 

  1. Налага на Калоян Иванов, състезател с No 55 от отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 34, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.

 Решението не подлежи на обжалване.

 Мотиви: Видно от доклада на дежурния представител, Калоян Иванов, състезател с No 55 от отбора на БК Левски Лукойл, е извършил техническо нарушение. Нарушението е второ за него за сезона, което предопределя размера му.

 

  1. Налага на Деян Иванов, състезател с No 44 от отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.

 Решението не подлежи на обжалване.

 Мотиви: Видно от доклада на дежурния представител, Деян Иванов, състезател с No 44 от отбора на БК Левски Лукойл, е извършил техническо нарушение. Нарушението е първо за него за сезона, което предопределя размера му.

  1. Налага на Николай Стоянов, състезател с No 8 от отбора на БК Берое, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.

 Решението не подлежи на обжалване.

Мотиви: Видно от доклада на дежурния представител, Николай Стоянов, състезател с No 8 от отбора на БК Берое, е извършил техническо нарушение. Нарушението е първо за него за сезона, което предопределя размера му.

  1. Налага на Джеймс Уайт, състезател с No 1 от отбора на БК Берое, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.

Решението не подлежи на обжалване.

Мотиви: Видно от доклада на дежурния представител, на скамейката на БК Берое е отсъдено техническо нарушение. Действителният извършител е Джеймс Уайт, състезател с No 1 от отбора на БК Берое. Нарушението е първо за него за сезона, което предопределя размера му.

 

  1. Налага на Любомир Минчев, старши треньор на отбора на БК Берое, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 35, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.

Решението не подлежи на обжалване.

Мотиви: Видно от доклада на дежурния представител, на Любомир Минчев, старши треньор на отбора на БК Берое, е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за него за сезона, което предопределя размера му.

 

  1. Налага на Любомир Минчев, старши треньор на отбора на БК Берое, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл. 35, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ в седмодневен срок от уведомяването.

Мотиви: Видно от доклада на дежурния представител, на Любомир Минчев, старши треньор на отбора на БК Берое, е отсъдено техническо нарушение за опит за саморазправа в 40-тата минута на мача. Нарушението е второ за мача и трето за него за сезона, което предопределя размера му.

 

  1. Налага на Константин Папазов, старши треньор на отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 35, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.

 

Решението не подлежи на обжалване.

Мотиви: Видно от доклада на дежурния представител, на Константин Папазов, старши треньор на отбора на БК Левски Лукойл, е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за него за сезона, което предопределя размера му.

 

  1. Налага на БК Берое глоба в размер на 1300 (хиляда и триста) лева на основание чл. 37, т. 7 от ДАП на НБЛ за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ в седмодневен срок от изпращане на уведомление за постановеното решение.

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че в 40-тата минута на мача на терена са хвърлени 5-6 бутилки от минерална вода към състезателите на БК Левски Лукойл от публиката на БК Берое. След финалната сирена към терена и съдиите отново са полетели бутилки от привържениците на Берое. След поискано от ДАС устно уточнение от г-н Любомир Амиорков, дежурен представител на мача, същият е обяснил, че след края на срещата са хвърлени поне 10 бутилки, от които е имало бутилки, пълни с вода в някаква степен. Дежурният представител не може да посочи точно колко са били бутилките, в които е имало вода. ДАС счита, че от изложеното в доклада и устното уточнение на г-н Амиорков има данни за най-малко 15 хвърлени бутилки (минимум 5 по време на мача и минимум 10 след финалната сирена). От тях са налице поне 2 пълни с вода (предвид, че не може да се установи точната им бройка и предвид, че дежурният представител сочи категорично, че става въпрос за повече от една, ДАС приема минималния възможен брой, а именно 2). Следователно, доказано е хвърлянето на поне 13 празни бутилки от минерална вода. За всяка от тях чл. 37, т. 7 от ДАП предвижда глоба в размер между 100 и 300 лв. Предвид обстоятелството, че подобно нарушение до момента не е извършвано от БК Берое, ДАС счита, че санкцията трябва да е в минимален размер за всяко едно от деянията. Въз основа на това за всяка хвърлена празна бутилка следва да се наложи санкция от 100 (сто) лева.

  1. Налага на БК Берое глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 37, т. 8 от ДАП на НБЛ за хвърляне на предмети на терена, които са опасни за здравето на участниците в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ в седмодневен срок от изпращане на уведомление за постановеното решение.

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че в 25-тата минута на срещата на терена е хвърлена монета от публиката на БК Берое. В 40-тата минута на срещата привържениците на БК Берое са хвърлили 5-6 бутилки от минерална вода на терена. След финалната сирена към терена и съдиите е хвърлена запалка, както и бутилки от минерална вода от привържениците на Берое. След поискано от ДАС устно уточнение от г-н Любомир Амиорков, дежурен представител на БФБ, същият е обяснил, че след мача са хвърлени поне 10 бутилки, сред които има пълни с вода в някаква степен. ДАС счита, че от изложеното в доклада и устното уточнение на г-н Амиорков има данни за най-малко 2 хвърлени бутилки, пълни изцяло или частично с минерална вода. Те са опасни за здравето на състезателите и съдиите. Такъв характер имат и запалката и монетата. За всеки от хвърлените опасни за здравето предмети чл. 37, т. 8 от ДАП предвижда глоба в размер между 500 и 2000 лв. Предвид обстоятелството, че не са последвали наранявания за състезатели или съдии и че нарушението е първо за клуба, ДАС счита, че санкцията трябва да е в минимален размер за всеки от хвърлените предмети, а именно по 500 лв. Налице са 4 хвърлени опасни за здравето предмета.

 

 

Коментари

Програма/резултати | Класиране - НБЛ | Класиране - Балканска лига | Магазин

Виж още

Трей Моузес подсилва Берое

  Американецът Трей Моузес е третото ново попълнение на Берое за новия сезон. Моузес ще ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com